NEWS

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกก่อนวัยเกษียณ รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK