ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
22
เมษายน
2567
ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
19
เมษายน
2567
การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน
09
เมษายน
2567
กำหนดกำหนดวันหยุดทำการสมาคมฯ(กรณีพิเศษ)
เรื่อง :
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
09
เมษายน
2567
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เรื่อง :
การรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัดและครอบครัว
09
เมษายน
2567
การรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัดและครอบครัว
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบิรษัทการบินไทย จำกัดและครอบครัว
09
เมษายน
2567
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบิรษัทการบินไทย จำกัดและครอบครัว
เรื่อง :
รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบิรษัทการบินไทย จำกัดและครอบครัว
09
เมษายน
2567
รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบิรษัทการบินไทย จำกัดและครอบครัว
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2024
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1234
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
15,000 - 30,000 บาท 500 บาท
30,001 - 45,000 บาท 700 บาท
45,001 - 60,000 บาท 900 บาท
เกินกว่า 60,001 บาท 1,000 บาท
บริการ
สถานที่ตุลาคม 2562
   
   
   
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.50
สามัญ
4.50
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.50
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.25
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
1.00
ออมทรัพย์พิเศษ
2.60
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.60
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือแจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ - กิ่งแก้ว
โทร | 0-2109-9980-9