ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
ปรับเพิ่มวงเงินกู้สามัญจากค่าหุ้นและหรือเงินฝาก
03
ตุลาคม
2022
ปรับเพิ่มวงเงินกู้สามัญจากค่าหุ้นและหรือเงินฝาก
เรื่อง :
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
30
กันยายน
2022
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
เรื่อง :
ประกาศผลการจัดจ้างเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
30
กันยายน
2022
ประกาศผลการจัดจ้างเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
21
กันยายน
2022
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
เรื่อง :
การจัดจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
20
กันยายน
2022
การจัดจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เรื่อง :
การให้เงินกู้สามัญโดยให้ใช้บุคคลค้ำประกัน
18
กันยายน
2022
การให้เงินกู้สามัญโดยให้ใช้บุคคลค้ำประกัน
เรื่อง :
การผ่อนผันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ.ศ.2565
17
กันยายน
2022
การผ่อนผันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ.ศ.2565
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 47/1
01
กันยายน
2022
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 47/1
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2022
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
252627282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12345
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่ตุลาคม 2562
อู่ตะเภา  9
หลักสี่  
หลานหลวง  16
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.25
สามัญ
4.25
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.00
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.25
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9