ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
ประกาศผลการเรียกประกวดราคางานจัดจ้างติดตั้งระบบ Solar Cell อาคารสหกรณ์ฯ สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
28
พฤศจิกายน
2566
ประกาศผลการเรียกประกวดราคางานจัดจ้างติดตั้งระบบ Solar Cell อาคารสหกรณ์ฯ สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
เรื่อง :
หลักเกณฑ์การกู้ร่วมสำหรับเงินกู้พิเศษ
27
พฤศจิกายน
2566
หลักเกณฑ์การกู้ร่วมสำหรับเงินกู้พิเศษ
เรื่อง :
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแบบขั้นบันได
27
พฤศจิกายน
2566
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแบบขั้นบันได
เรื่อง :
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4 ปี 
27
พฤศจิกายน
2566
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4 ปี 
14
พฤศจิกายน
2566
รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคางานจัดจ้างติดตั้งระบบ Solar Cell อาคารสหกรณ์ฯ สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
13
พฤศจิกายน
2566
การเรียกประกวดราคางานจัดจ้างติดตั้งระบบ Solar Cell อาคารสหกรณ์ฯ สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
เรื่อง :
ยกเลิกการเรียกประกวดราคางานจัดจ้างติดตั้งระบบ Solar Cell อาคารสหกรณ์ฯ สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
13
พฤศจิกายน
2566
ยกเลิกการเรียกประกวดราคางานจัดจ้างติดตั้งระบบ Solar Cell อาคารสหกรณ์ฯ สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9
09
พฤศจิกายน
2566
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2023
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
15,000 - 30,000 บาท 500 บาท
30,001 - 45,000 บาท 700 บาท
45,001 - 60,000 บาท 900 บาท
เกินกว่า 60,001 บาท 1,000 บาท
บริการ
สถานที่ตุลาคม 2562
   
   
   
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.50
สามัญ
4.50
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.50
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.25
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
1.00
ออมทรัพย์พิเศษ
2.60
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.60
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.50
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ - กิ่งแก้ว
โทร | 0-2109-9980-9