ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้
30
เมษายน
2021
หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้
เรื่อง :
โครงการช่วยเหลือสมาชิกในโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan (MSP)
30
เมษายน
2021
โครงการช่วยเหลือสมาชิกในโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan (MSP)
เรื่อง :
ขอขยายเวลาการงดชำระค่าหุ้นรายเดือน
29
เมษายน
2021
ขอขยายเวลาการงดชำระค่าหุ้นรายเดือน
เรื่อง :
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ (เพิ่มเติม)
28
เมษายน
2021
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ (เพิ่มเติม)
เรื่อง :
การปรับเวลาการทำธุรกรรมของสหกรณ์ฯ
16
เมษายน
2021
การปรับเวลาการทำธุรกรรมของสหกรณ์ฯ
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาจัดซื้อที่ดินและ/หรือจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ
12
เมษายน
2021
การเรียกประกวดราคาจัดซื้อที่ดินและ/หรือจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ
เรื่อง :
ชี้แจงสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19
12
เมษายน
2021
ชี้แจงสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19
เรื่อง :
การเปิดบัญชีเงินฝากประจำสานสัมพันธ์
30
มีนาคม
2021
การเปิดบัญชีเงินฝากประจำสานสัมพันธ์
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2021
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
252627282930
1
2
3
1 กิจกรรม
  • ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
4
1 กิจกรรม
  • วันฉัตรมงคล
5
6
7
8
9
10
1 กิจกรรม
  • วันพืชมงคล
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 กิจกรรม
  • วันวิสาขบูชา
27
28
29
30
31
12345
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่มีนาคม 2564
อู่ตะเภา  22
หลักสี่  
หลานหลวง  
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.25
สามัญ
4.25
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.00
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.25
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทย
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9