ANNOUNCEMENT
ประกาศ
27
กุมภาพันธ์
2023
รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
เรื่อง :
โครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
14
กุมภาพันธ์
2023
โครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เรื่อง :
การรับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ 48 เดือน
01
กุมภาพันธ์
2023
การรับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ 48 เดือน
เรื่อง :
ขยายวงเงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Code 31)
01
กุมภาพันธ์
2023
ขยายวงเงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Code 31)
เรื่อง :
เปิดรับฝากเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น
01
กุมภาพันธ์
2023
เปิดรับฝากเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น
เรื่อง :
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
01
กุมภาพันธ์
2023
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
เรื่อง :
ไม่รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ 48 เดือน
04
มกราคม
2023
ไม่รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ 48 เดือน
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 8
22
ธันวาคม
2022
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 8
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2023
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
262728
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่ตุลาคม 2562
   
   
   
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.25
สามัญ
4.25
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.00
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.25
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.50
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ - กิ่งแก้ว
โทร | 0-2109-9980-9