ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้ ปฏิบัติด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563
07
สิงหาคม
2020
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้ ปฏิบัติด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563
เรื่อง :
การขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
05
สิงหาคม
2020
การขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
เรื่อง :
ประกาศผลการจัดจ้างเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
31
กรกฎาคม
2020
ประกาศผลการจัดจ้างเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เรื่อง :
การยกเลิกการประนอมหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้
31
กรกฎาคม
2020
การยกเลิกการประนอมหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 147 ประจำปี 2563
21
กรกฎาคม
2020
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 147 ประจำปี 2563
เรื่อง :
กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่ม 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
20
กรกฎาคม
2020
กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่ม 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
เรื่อง :
การจัดจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
30
มิถุนายน
2020
การจัดจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2020
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
262728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12345
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่สิงหาคม 2563
อู่ตะเภา  27
หลักสี่  
หลานหลวง  13
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.25
สามัญ
4.25
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.00
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.25
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทย
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9