NEWS

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

วันที่ 21 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ดูรูปภาพเพิ่มเติ่ม CLICK