NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 6

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่า

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ดูรูปเพิ่มเติม CLICK