NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 5 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำคอนโดปูและคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ 
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 
ณ ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง   

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK