NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

หลักสูตร “โครงการวิปัสสนาปฏิบัติธรรม”

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561

ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK