ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 145 ประจำปี 2562
09
มิถุนายน
2019
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 145 ประจำปี 2562
เรื่อง :
การแจ้งบัญชีเงินฝากเพื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
07
มิถุนายน
2019
การแจ้งบัญชีเงินฝากเพื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
เรื่อง :
การเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ ๖

 

04
มิถุนายน
2019
การเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ ๖
เรื่อง :
หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
31
พฤษภาคม
2019
หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
เรื่อง :
การเรียกสอบราคางานจัดจ้างบริการจัดเก็บสัญญาและรา่ยงานการประชุม
29
พฤษภาคม
2019
การเรียกสอบราคางานจัดจ้างบริการจัดเก็บสัญญาและรา่ยงานการประชุม
เรื่อง :
การเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ ๕

 

29
พฤษภาคม
2019
การเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ ๕
เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ และการจ่ายค่าพาหนะสำหรับสมาชิกที่เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑
29
พฤษภาคม
2019
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ และการจ่ายค่าพาหนะสำหรับสมาชิกที่เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง :
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
28
พฤษภาคม
2019
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (อู่ตะเภา)
10
11
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (หลานหลวง)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่กรกฏาคม 2562
อู่ตะเภา  9
หลักสี่  
หลานหลวง  11
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.85
สามัญ
4.85
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.85
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.60
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
1.00
ออมทรัพย์พิเศษ
2.85
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.85
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.75
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
3.50
ประจำ 24 เดือน
4.00
ประจำ 36 เดือน
4.25
ประจำ 48 เดือน
4.50
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทย
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ย่อยสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9