ประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาชิก

ค้นหา
 
คำค้นหา : หมวด : ตั้งแต่ : ถึง
ทั้งหมด
498
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 25 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง
 
ปี 2561
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 141 ประจำปี 2561
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 12 ประจำปี 2561
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 24(ทีรามิสุ Tiramisu Cup & บานอฟฟี่ Banoffee)
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 43
เรื่อง :
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง :
ผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
เรื่อง :
ปิดทำการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และครอบครัว
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปรับคณะครั้งที่ 3

 

เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 42 ปรับคณะครั้งที่ 3

 

เรื่อง :
แจ้งปิดทำการในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เรื่อง :
ตารางเวลาเดินรถบัสเพื่อรับพนักงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เรื่อง :
ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง :
ขออนุญาตให้พนักงานที่เป็นสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง :
สถานที่ตั้งหน่วยลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ทั้งหมด
498
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 25 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง