ประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาชิก

ค้นหา
 
คำค้นหา : หมวด : ตั้งแต่ : ถึง
ทั้งหมด
456
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 23 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง
 
ปี 2560
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปรับคณะครั้งที่ 1
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 42 ปรับคณะครั้งที่ 1
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาจัดจ้างทำหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2560 และหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง :
ยกเลิกการเรียกประกวดราคาจัดหาและติดตั้งระบบให้บริการ WIFI (WIFI Hotspot) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 23 (กาแฟสด)
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ ๙) รุ่นที่ ๖
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาจัดหาและติดตั้งรพบบให้บริการ WIFI (WIFI Hotspot) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด
เรื่อง :
ยกเลิกการเรียกประกวดราคาจัดหาและติดตั้งระบบให้บริการ WIFI (WIFI Hospot) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
เรื่อง :
ประกาศผลพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 140 ประจำปี 2560
เรื่อง :
กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 60 เป็นวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เพิ่มเติมกรณีพิเศษ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับสมาชิกก่อนวัยเกษียณ รุ่นที่ 9
เรื่อง :
โครงการซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษและโครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขสำหรับผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด รุ่นที่ 5
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 3
เรื่อง :
ขยายเวลาการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริมการออม
เรื่อง :
ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เรื่อง :
ขยายเวลาการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริมการออม
เรื่อง :
การลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกผู้รับภาระค้ำประกัน พ.ศ. 2560
เรื่อง :
วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี 2560
ทั้งหมด
456
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 23 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง