ประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาชิก

ค้นหา
 
คำค้นหา : หมวด : ตั้งแต่ : ถึง
ทั้งหมด
487
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 25 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง
 
ปี 2561
เรื่อง :
ปิดทำการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และครอบครัว
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปรับคณะครั้งที่ 3

 

เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 42 ปรับคณะครั้งที่ 3

 

เรื่อง :
แจ้งปิดทำการในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เรื่อง :
ตารางเวลาเดินรถบัสเพื่อรับพนักงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เรื่อง :
ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง :
ขออนุญาตให้พนักงานที่เป็นสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง :
สถานที่ตั้งหน่วยลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปรับคณะครั้งที่ 2
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 42 ปรับคณะครั้งที่ 2
เรื่อง :
การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ฯ
เรื่อง :
หมายเลขทีมผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
เรื่อง :
หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง :
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
เรื่อง :
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง :
โครงการเงินกู้ฉุกเฉินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี 2560
เรื่อง :
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
เรื่อง :
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ทั้งหมด
487
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 25 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง