เรื่อง :
การอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ใช้บริการสินเชื่อ