ภาพบรรยากาศสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 141 หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์”

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารและกิจกรรมในองค์กร
สร้างเมื่อ : 11 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 141

หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์”

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี