ภาพกิจกรรมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 17 ตุลาคม 2560

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2560

ณ วัดร่ำเปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่