ภาพบรรยากาศสัมมนาสมาชิกก่อนวัยเกษียณ รุ่นที่ 9 ปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 15 กันยายน 2560

สัมมนาสมาชิกก่อนวัยเกษียณ รุ่นที่ 9

วันที่ 9-10 กันยายน 2560

ณ โรงแรม ทรี ซิกตี้ ไฟว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี