ติดต่อสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :
ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR):
0-2137-1177
Facebook:
Line ID:
 
 • สำนักงานลาดพร้าว
 • 59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ : 0-2545-2040-2
 • โทรสาร : 0-2513-6160
 • View Map
 • สำนักงานดอนเมือง
 • 89/48 หมู่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 0-2592-1450-2,0-2697-1450-2
 • โทรสาร : 0-2996-9866
 • View Map
 • สำนักงานสุวรรณภูมิ
 • อาคารจอดรถศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) สนามบินสุวรรณภูมิ 333 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • โทรศัพท์ : 0-2137-0100
 • โทรสาร : 0-2137-0110, 0-2137-0129
 • View Map
หมายเลขโทรศัพท์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
สำนักงานลาดพร้าว
โทรศัพท์
0-2545-2040-2 , 0-2513-9925
โทรสาร
0-2513-6160
หน่วยงานหมายเลขต่อภายใน
ผู้ช่วยผู้จัดการ 114 (09-1217-0163)
ประชาสัมพันธ์ 101 (08-4717-2009)
ฝ่ายการเงินและเงินฝาก 109 Fax 0-2690-0202
ฝ่ายสินเชื่อ 115 (08-7084-3732)
ส่วนงานเร่งรัดหนี้ 119 (08-7081-0592)
เงินลงทุน 122 (08-7981-4520)
ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 127 (08-0053-6237)
ส่วนงานกฎหมาย 121 (08-5689-7089)
ฝ่ายสำนักงาน 131, 132
ฝ่ายบัญชี 129, 130
ส่วนงานทะเบียนหุ้น 116
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 117 Fax 0-2938-6414
ส่วนงานธุรการและสำนักงาน 108
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 102
สำนักงานดอนเมือง
โทรศัพท์
0-2592-1450-2,0-2697-1450-2
โทรสาร
0-2996-9866
หน่วยงานหมายเลขต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์ 101 (08-7084-4742)
ฝ่ายการเงินและเงินฝาก 107 (08-7084-4782)
ฝ่ายสินเชื่อ 206
ส่วนงานนิติกรรมโอนจำนอง 203
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 101
สำนักงานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์
0-2137-0100
โทรสาร
0-2137-0110
หน่วยงานหมายเลขต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์ 109 (08-7084-2316)
ฝ่ายการเงินและเงินฝาก         104 (08-7901-6204)
ฝ่ายสินเชื่อ 108 (08-7912-5284)
ส่วนงานทะเบียนหุ้น 115 (08-7908-8372)
ฝ่ายบริหารทั่วไป 101 (08-7901-9508)
ส่วนสารสนเทศ 118, 119, 120, 121, 123