CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2557

หมวดหมู่ :
สัมมนาสมาชิก
วันที่ :
23 สิงหาคม 2014 - 24 สิงหาคม 2014 / 00:00-00:00
สถานที่ :
โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด :

สัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2557

หลักสูตร "ใช้ชีวิตให้สุขกาย สบายใจใกล้วัยเกษียณอายุ"

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี