CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 6

หมวดหมู่ :
สัมมนาสมาชิก
วันที่ :
06 กันยายน 2014 - 07 กันยายน 2014 / 00:00-00:00
สถานที่ :
โรงแรมโนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
รายละเอียด :

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 6 ประจำปี 2557

หลักสูตร "ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขหลังพ้นวัยเกษียณ"

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557

ณ โรงแรมโนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง