ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฺพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 68/2563
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 25 (การทำซูชิ อาหารญี่ปุ่น)