ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก

 

ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556

ขอให้ทท่านติดต่อขอรับเอกสารแสดงความจำนงค์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

หรือดาวน์เอกสารผ่านทางเว็บไซต์>>ใบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วส่งเอกสารที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ทั้ง 3 สำนักงานค่ะ