ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

ที่ได้รับรางวัลจากการรับ Username และ Password สอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านทาง Website

 

1) รายชื่อผู้โชคดีที่ขอรับ Username และ Password ที่ฝ่าย OPC-A1

 

2) รายชื่อผู้โชคดีที่ขอรับ Username และ Password ที่ฝ่าย OPC-A2

 

3) รายชื่อผู้โชคดีที่ขอรับ Username และ Password ที่ฝ่าย CARGO

 

4) รายชื่อผู้โชคดีที่ขอรับ Username และ Password ที่ฝ่าย D2

 

5) รายชื่อผู้โชคดีที่ขอรับ Username และ Password ที่ฝ่าย DT

 

6) รายชื่อผู้โชคดีที่ขอรับ Username และ Password ที่ฝ่าย DC

 

 

ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่สหกรณ์สำนักงานสุวรรณภูมิ ชั้นลอย
ส่วนงานธุรการและสำนักงานตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป