แจ้งปิดระบบ ATM Online และระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่าน Website สหกรณ์

 

เนื่องจากส่วนสารสนเทศจำเป็นต้องทำการ Down Server เพื่อดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสหกรณ์
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ซึ่งส่งผลให้ระบบ ATM Online และระบบสอบถาม
ข้อมูลสมาชิกผ่าน Website สหกรณ์ ไม่สามารถให้บริการได้เป็นบางช่วงเวลา (ในวันและเวลาดังกล่าว)

 

หมายเหตุ Website www.tgsaving.com ยังคงสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถ
เข้าระบบสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวสมาชิกได้