เรื่อง :
การจำหน่ายรถตู้สหกรณ์ฯ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 3 คัน