เรื่อง :
การเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ ๔