เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ) รุ่นที่ 8