เรื่อง :
สอบราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ NAS (Network Attatehed Storage) สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล