เรื่อง :
หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ๋เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์