เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 24(ทีรามิสุ Tiramisu Cup & บานอฟฟี่ Banoffee)