เรื่อง :
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ขอหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561