เรื่อง :
ปิดทำการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และครอบครัว