เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ ไหว้พระ ๙ วัด (รุ่นที่ 7)