เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้และปฏิบัติด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2562