NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 24

(ทีรามิสุ&บานอฟฟี่)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ