ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 04 ตุลาคม 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK