ภาพกิจกรรมโครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 9 ปี 2561

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 26 กันยายน 2561

โครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561

ณ มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK