ภาพกิจกรรมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 หลักสูตร “โครงการวิปัสสนาปฏิบัติธรรม”

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 11 กันยายน 2561

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

หลักสูตร “โครงการวิปัสสนาปฏิบัติธรรม”

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561

ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK