ภาพกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ 9 วัด)

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561

โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ 9 วัด) รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561

ณ จังหวัดเพชรบุรี