ภาพกิจกรรมสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 12 หลักสูตร “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขหลังพ้นวัยเกษียณ”

หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2561

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 12 หลักสูตร “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขหลังพ้นวัยเกษียณ”

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

ณ อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี