ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 23 (กาแฟสด)

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2560

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 23 (กาแฟสด)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่