NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 23 (กาแฟสด)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่