NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 23 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560

ณ วัดทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี