ภาพโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 30 ตุลาคม 2560

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 23 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560

ณ วัดทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี