ภาพกิจกรรมสัมนาผู้จะเกษียณประจำปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 03 ตุลาคม 2560

โครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จ.ชลบุรี