ภาพกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ “ไหว้พระ 9 วัด” รุ่นที่ 5

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 26 กันยายน 2560

โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ “ไหว้พระ 9 วัด” รุ่นที่ 5

วันที่ 23-24 กันยายน 2560
ณ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี