ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 18 กันยายน 2560

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

วันที่ 16 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่