รูปกิจกรรมสัมนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่น 140 ประจำปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 04 กันยายน 2560

สัมนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่น 140

วันที่ 2-3 กันยายน 2560

ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา