ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้จะเกษียณอายุ ประจำปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 21 สิงหาคม 2560

สัมมนาสมาชิกผู้จะเกษียณอายุ ประจำปี 2560

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี