ภาพสัมมนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 139

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2560

สัมมนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 139

วันที่ 29-30  กรกฎาคม  2560

ณ โรงแรมดิวารี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี