ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาสมาชิกผู้จะเกษียณ ประจำปี 2561

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 31 สิงหาคม 2561

สัมมนาสมาชิกผู้จะเกษียณ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK