ภาพกิจกรรมโครงการสมาชิกสหกรณ์ออมบุญ ครั้งที่ 8

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2560

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

            วันที่ 21-23  กรกฎาคม  2560

ณ วัดป่าวชิรบรรพต ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี