ภาพกิจกรรมโครงการสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 26 มิถุนายน 2560

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 11

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรม เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี