ภาพกิจกรรมโครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 19 มิถุนายน 2560

โครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง