ภาพโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 22 (เต้าฮวยฟรุตสลัดและเปียกปูนกะทิสด)

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 12 มิถุนายน 2560

โครงการความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 22
(เต้าฮวยฟรุตสลัดและเปียกปูนกะทิสด)

วันอาทิตย์ที่ 11  มิถุนายน  2560

ณ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ชั้น 2 สำนักงานสุวรรณภูมิ บมจ. การบินไทย