ภาพกิจกรรมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2560

โครงการสหกรณ์ออมบุญ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560  ณวัดทุ่งลาดหญ้า  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี