ภาพกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ ไหว้พระ ๙ วัด. รุ่นที่ ๔

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 09 มกราคม 2560

โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ “ไหว้พระ ๙ วัด. รุ่นที่ ๔"

วันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๐

ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดนครปฐม